ID kalkulácie: {{calculation.uuid}}

Vaša kalkulácia bola úspešne uložená, ďakujeme za Váš čas.

{{r.questionnaire.title}}


Celkový oprávnený náklad: {{r.price | truncForm2}} €Aplikácia „Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií“ je automatizovaný nástroj, ktorý prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom vypočítava hodnotu oprávnených výdavkov projektu. Žiadateľ zodpovedá za správnosť ním zadaných údajov, vhodnosť údajov uvedených do Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií ako aj za verifikáciu údajov vypočítaných Katalógom cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií pred uvedením týchto údajov do žiadosti. PPA nezodpovedá za správnosť údajov, vhodnosť údajov uvedených do Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií žiadateľom ani za správnosť údajov vypočítaných Katalógom cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológii. Ceny obnoviteľných zdrojov energie sú aktuálne k 30.9.2023 a ceny všetkých ostatných položiek k 30.6.2022
© 2023, Pôdohospodárska platobná agentúra